За нас

Дружеството е създадено през 1995 г.

От тогава до днес Гамаконсулт се утвърди като една от водещите фирми в областта на приложението на йонизиращите лъчения и защитата от тях.

Наши клиенти са Министерство на здравеопазването, Министерство на околната среда, научни институти на БАН, множество държавни, общински и частни болници и медицински центрове, индустриални и фармацевтични фирми.

Възложители по дейности, извършвани в страната, са и крупни чуждестранни търговски, изследователски и промишлени компании.

Търговски партньори на Гамаконсулт са утвърдени производители на радиоактивни продукти и специализирана апаратура в Европа и Северна Америка.

Дружеството развива активна по екологични проекти, финансирани по национални и международни програми.

Гамаконсулт разполага с всички необходими разрешения, лицензи и регистрации за работа, търговска дейност, превоз на радиоактивни продукти и извършване на измервания в среда на йонизиращи лъчения.

© 1995- GAMMAKONSULT LTD