Гамаконсулт ЕООД

Ви предлага пълна гама услуги в областта на йонизиращите лъчения и защитата от тях:

  • Доставка на радиоактивни вещества за промишлени, научни, медицински и метрологични цели
  • Лицензиране на обекти, използващи йонизиращи лъчения
  • Доставка на лъчезащитни средства и материали
  • Съхранение на радиоактивни вещества
  • Изработка на лъчезащитни елементи
  • Специализирани измервания
  • Проектиране на лъчезащита

© 1995- GAMMAKONSULT LTD