Продукти

За нуждите на нашите клиенти извършваме периодични и индивидуални доставки на широка гама продукти от постоянните ни доставчици. При желание на клиента можем да осъществим контакт с избран от него производител и да доставим избран от него продукт.

Радиоактивност

Радиоактивни набори за in vitro диагностика. Основни доставчици са Institute of Isotopes IZOTOP Унгария и Beckman Coulter Франция/Чехия. Гамаконсулт е регистриран от ИАЛ търговец на едро с медицински изделия от група 2. Всички продукти са регистрирани в ЕС.

Радиоактивни вещества за научно-изследователски и метрологични цели от производителите на Eckert&Ziegler Group. Радиоактивни еталони с търговски марки Analytics, Isotope Products и Nuclitec ISOTRAK™. Продуктите се предлагат със сертификат от признати европейски метрологични институции.

Радиоактивни източници за индустриални цели, активни фантоми за нуклеарна медицина, калибровъчни източници за SPECT и PET гамакамрери от Eckert & Ziegler Isotope Products.

Радиоактивно белязани съединения по 3Н, 14С, 32Р и други радионуклиди за изследвания в областта на биологията, фармацията, медицината, ветеринарната медицина и екологията. Продуктите са на водещи европейски и американски производители.

Лъчезащита

Изделия от олово – стандартни оловни тухли от всички видове и размери, контейнери и лъчезащитни екрани по проект на клиента. Всички продукти са със съответни сертификати съгласно изискванията за използване в строителството.

Изделия от бориран полиетилен за защита от неутрони

 

 

© 1995- GAMMAKONSULT LTD