Гамаконсулт ЕООД

Ви предлага пълна гама услуги в областта на йонизиращите лъчения и защитата от тях:

Новини

Във връзка с изменението на нормативните документи за регулиране и лицензиране на източници на йонизиращи лъчения, с оглед освобождаването им от регулационен или лицензионен режим, Гамаконсулт ЕООД извършва експресна експертиза и подготовка на необходимите за това документи. Цената на услугата е 50% от годишната лицензионна такса на подлежащите на освобождаване източници.
На освобождаване от регистрация подлежат радиоактивни източници с активности от няколко kBq до няколко MBq за различните радионуклиди.
На освобождаване от лицензионен режим подлежат:
- дентални рентгенови уредби за секторни графии;
- остеоденситометри за крайници;
- апарати за рентгенофлуорисцентен и рентгеноструктурен анализ;
- рентгенови апарати за контрол на багаж;
- газови хроматографи;
- електронни микроскопи;
- закрити радиоактивни източници от категория 5 ( активности от няколко MBq до няколко GBq за различните радионуклиди).